Προστάτες Άγιοι Οικογένειας, Γάμου, Εγκυμοσύνης, Τεκνοποίησης,   Αρρώστιες,  Παιδιών με προβλήματα,   Προστάτες Επαγγέλματα, Αθλημάτων, Στρατού. 

Αγ. Γεώργιος
Πισω πλευρά εικόνας με βουλοκερι
not rated 12.00145.00 Επιλογή