Προστάτες Άγιοι Οικογένειας, Γάμου, Εγκυμοσύνης, Τεκνοποίησης,   Αρρώστιες,  Παιδιών με προβλήματα,   Προστάτες Επαγγέλματα, Αθλημάτων, Στρατού.