Χειροποίητες ξύλινες εικόνες με τις δώδεκα σημαντικές γιορτές του λειτουργικού έτους, κατάλληλες για οικία και για το τέμπλο εκκλησίας

1)ο Ευαγγελισμός,  2)η Γέννηση,  3)η Υπαπαντή,  4)η Βάπτιση,  5)η Μεταμόρφωση, 6)η Βαϊοφόρος, 7)η Έγερση του Λαζάρου,  8)η Σταύρωση,   9)η Ανάσταση, 10)η Ανάληψη,   11)η Πεντηκοστή  12)και η Κοίμηση της Θεοτόκου.