Η αγιογραφία κατά τους βυζαντινούς χρόνους

Η αγιογραφία κατά τους βυζαντινούς χρόνους Η γέννησή της Η αγιογραφία ως τέχνη εμφανίζεται με την ίδρυση του Βυζαντινού κράτους το 330 μ.Χ. Πολλοί θεωρούν ότι τα πρώτα έργα αυτής της τέχνης τα συναντούμε στις τοιχογραφίες των κατακομβών της Ρώμης. … Διαβάστε περισσότερα..

Ιστορική πορεία της Αγιογραφίας

Η πορεία της  Αγιογραφικής  τέχνης στο χρόνο  Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι η πρώτη εικόνα , με την έννοια της αναπαραστάσεως, έγινε από τον ίδιο τον Κύριο και μάλιστα αχειροποίητη. Η ιστορία της εικόνας αυτής με λίγα λόγια έχει ως εξής: Ο Aύγαρος, βασιλιάς … Διαβάστε περισσότερα..